09.12.2020  Ziua internațională anticorupție!


La data de 9 decembrie este marcată Ziua Internațională Anticorupție. Aceasta a fost stabilită prin rezoluția 58/4 a Adunării Generale a ONU, odată cu adoptarea Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției.


08.12.2020  Echipa ACAPOL P8 în vizită la compania Autonomous Flight Technologies din România


Pe data de 8 decembrie 2020, echipa ACAPOL P8 parte componentă a proiectului „Educational for Drone (eDrone)”, a efectuat o vizită la compania Autonomous Flight Technologies (AFT) (tehnologii de zbor autonom/ fără pilot) din România.


08.12.2020  A V I Z


La data de 09.12.2020, ora 14.00, va avea loc Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească cu genericul: „Promovarea drepturilor omului prin prevenirea și combaterea violenței în baza de gen"


07.12.2020  Donații din partea Asociației Obștești „CONCORDIA Proiecte Sociale”


Astăzi, 7 decembrie 2020, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI a primit o donație de 16 calculatoare din partea Asociației Obștești „CONCORDIA Proiecte Sociale”.


04.12.2020  Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept” (în regim de videoconferinţă)


La data de 04.12.2020 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, a avut loc conferinţa ştiinţifico-practică internatională cu genericul: „Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor interne şi alte organe de drept” (în regim de videoconferinţă).


03.12.2020  Masa rotundă cu genericul „Accesibilitatea – precondiție pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi”, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilităţi


La data de 03 decembrie 2020 Catedra Drept public şi securitate a frontierei împreună cu Centrul ştiinţific „Areopag” al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au organizat, prin utilizarea Platformei Google Meet, masa rotundă studenţească cu genericul „Accesibilitatea – precondiție pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi”, moderator fiind Mariana Pavlencu, doctor în drept, conferențiar universitar.


02.12.2020  A V I Z


La data de 14.12.2020, ora 14.00, în incinta laboratorului Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil - 554.04 (desfăşurată în regim on-line)