În calitate de titular al cursului de drept comercial, fiind preocupat de ideea elaborării materialului didactic calitativ și autentic, lectorul universitar al Catedrei „Drept privat”, Grigore Ardelean a reușit recent să pună în lumina tiparului o nouă ediție a manualului „Drept comercial” ținând cont de modificările şi completările legislației de până la 1 ianuarie 2017.
Structural, lucrarea se compune din VIII capitole în care autorul expune noțiunile generale specifice ramurii de drept comercial, natura juridică şi procedura constituirii societăţilor comerciale, organizarea și funcționarea acestora, desfășurarea activității de întreprinzător, precum și particularităţile activităţii comerciale în unele domenii ale economiei naţionale
Importanţa teoretică şi practică a cursului elaborat este reflectată preponderent de instituţiile juridice prezentate sub aspect detaliat, fiind tratate în aceiaşi măsură conceptele, principiile şi definiţiile specifice materiei comerciale. Ca și altă dată, la formularea conţinutului lucrării autorul insistă să pună la dispoziția cititorului un material didactic bine structurat şi uşor de perceput, cu respectarea parametrilor şi normelor impuse de învăţământul universitar.
Manualul de față este destinat studenților facultăților de drept din țară, teoreticienilor, practicienilor, autorităților cu atribuții de control și supraveghere a activităților de comerț, dar nemijlocit comercianţilor, constituind ghidul care-i va însoţi în momentul exteriorizării voinței în iniţierea și desfășurarea activităților cu caracter comercial, având în vedere că dezvoltarea relaţiilor comerciale depinde, în mare parte, de cunoaşterea profundă a normelor de conduită prescrise de lege celor ce desfăşoară zi de zi genul respectiv de activitate.