Facultatea SECURITATE CIVILĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ
 
Decan:
Cornel OSADCII, conf. univ., dr. în drept, colonel de poliţie
 
Decanat:
Specialist superior: Mariana BULGARU, locotenent-colonel de poliţie
Specialist: Liliana TImotin, căpitan de poliţie
tel. +373 22 725144
 
PREZENTARE
Facultatea Securitate Civilă şi Ordine Publică este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a Academiei „Ştefan cel Mare” care asigură pregătirea specialiştilor de calificare înaltă pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova la specialitatea Securitate civilă şi ordina publică (cod 861.1), domeniul de formare profesională Protecţie, pază şi securitate (cod 861), domeniul general de studii Protecţie, pază şi securitate (cod 86).
 
Facultatea oferă un program de studii cu durata de 3 ani, 180 de credite transferabile – studii cu frecvenţă la zi, buget. La concursul de admitere sunt înscrişi cetăţenii Republicii Moldova de sex masculin şi feminin.
 
Misiunea Facultăţii constă în pregătirea specialiştilor de calificare înaltă în domeniul securităţii civile şi ordinii publice; promovarea programelor educaţionale şi de cercetare racordate la standardele europene.
 
Planul de învăţământ prevede predarea şi însuşirea unor discipline fundamentale, socio-umaniste, de formare a abilităţilor şi competenţelor generale şi de specialitate în domeniile stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.
 
Specializări:
 • Investigaţii speciale;
 • Securitate şi ordine publică;
 • Trupele de carabinieri;
 • Securitate penitenciară.
 •  
  OBIECTIVELE FACULTĂŢII
  Perfecţionarea continuă a procesului didactic prin creşterea atractivităţii şi calităţii prelegerilor şi lecţiilor practice;
  Dezvoltarea continuă a activităţii metodico-didactice prin elaborarea de noi cursuri, manuale, metode noi de predare, aplicarea pe larg a tehnicii de calcul;
  Formarea cadrelor didactice tinere pentru a răspunde exigenţelor actuale şi viitoare; asigurarea accesului studenţilor la tehnologii educaţionale moderne.