Facultatea SECURITATE CIVILĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ
 
Decan:
Cornel OSADCII, doctor în drept, conferențiar universitar,comisar principal
 
Decanat:
Specialist superior: Mariana BULGARU, comisar principal
Specialist: Rodica GLUHU, inspector
tel. +373 22 725144
 
PREZENTARE
Facultatea Securitate Civilă şi Ordine Publică este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a Academiei „Ştefan cel Mare” care asigură pregătirea specialiştilor de calificare înaltă pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova la specialitatea: Securitate civilă şi publică (Civil and public security) - 1032.1; domeniul de formare profesională: Protecţia persoanelor și a proprietății (Protection of persons and property) – 1032; domeniul general de studiu: Servicii ale securității (Security services) - 103.
 
Facultatea oferă un program de studii cu durata de 3 ani, 180 de credite transferabile – studii cu frecvenţă la zi, buget. La concursul de admitere sunt înscrişi cetăţenii Republicii Moldova de sex masculin şi feminin.
 
Misiunea Facultăţii constă în pregătirea specialiştilor de calificare înaltă în domeniul securităţii civile şi publice; promovarea programelor educaţionale şi de cercetare racordate la standardele europene.
 
Misiunea Facultăţii constă în pregătirea specialiştilor de calificare înaltă în domeniul securităţii civile şi publice; promovarea programelor educaţionale şi de cercetare racordate la standardele europene.
 
Specializări:
• Investigaţii speciale;
• Trupe de carabinieri;
• Securitate penitenciară.
 
OBIECTIVELE FACULTĂŢII
Perfecţionarea continuă a procesului didactic prin creşterea atractivităţii şi calităţii prelegerilor şi lecţiilor practice;
Perfecţionarea continuă a procesului didactic prin creşterea atractivităţii şi calităţii prelegerilor şi lecţiilor practice; Dezvoltarea continuă a activităţii metodico-didactice prin elaborarea de noi cursuri, manuale, metode noi de predare, aplicarea pe larg a tehnicii de calcul; Formarea cadrelor didactice tinere pentru a răspunde exigenţelor actuale şi viitoare; asigurarea accesului studenţilor la tehnologii educaţionale moderne.