Ordin nr. 275 din 09.03.2020, privind aprobarea Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2020 – 2021
 
REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2020 – 2021
 
REGULAMENTUL cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master în Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
 
AVIZ!
Admitere la studii superioare în cadrul
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI
 
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne anunţă depunerea actelor pentru participarea la concursul de admitere în anul de studii 2020 – 2021 la studii superioare de licenţă (ciclul I) şi studii superioare de master (ciclul II) în cadrul Facultății drept, ordine publică și securitate civilă (la zi și frecvență redusă, locuri bugetare și contra taxă).
La concurs pot participa toți deținători diplomelor care permit accesul la studii superioare de licență și masterat.
Cererile pot fi depuse începând cu data de 01 iunie 2020 la Direcţia resurse umane a Academiei (adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21).
Persoanele care nu doresc să se deplaseze în această perioadă la Academie, pot depune cererile de participare la concurs pentru locurile bugetare la Serviciul resurse umane ale celui mai apropiat Inspectorat de poliție din raza de domiciliu.
Pentru mai multe detalii contactați:
Direcția resurse umane a Academiei ”Ștefan cel Mare”,
tel: 022 725 233;
academia@mai.gov.md
Comisia de admitere
 
Admiterea la studii de Master 2020
Mostra cerere