01.04.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: Subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

30.03.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior (temporar, pe perioada deținerii interimatului unei funcții de conducere de titularul funcției) al Serviciului planificare, analiză şi monitorizare al Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

24.03.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

22.03.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior (temporar, pe perioada deținerii interimatului unei funcții de conducere de titularul funcției) al Serviciului planificare, analiză şi monitorizare al Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

02.03.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Serviciului cultural-educativ. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

26.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Ofiţer operativ de serviciu al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233

23.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior (temporar, pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului) al Serviciului evidență și acte de studii al Direcţiei studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

23.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiilor publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Asistent universitar al Catedrei instruire militară și intervenții profesionale a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

19.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

16.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior (temporar, pe perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului) al Serviciului evidență și acte de studii al Direcţiei studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

16.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Asistent universitar al Catedrei instruire militară și intervenții profesionale a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

16.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Serviciului planificare, analiză și monitorizare al Direcției management operațional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

15.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Șef al Catedrei drept polițienesc și securitate publică a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

08.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

01.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Prodecan al Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

01.02.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

29.01.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Secției management al calității a Direcției studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.01.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului formare continua subofițeri al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

21.01.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Șef adjunct al Direcției studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

18.01.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

18.01.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer principal Secţiei asigurare logistică a Direcției Asigurare Patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

04.01.2021 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

07.12.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Departamentului de selectare şi evaluare. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţilei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei integritate şi protecţia informaţiei clasificate. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

25.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: Subofiţer superior al Secţiei armament şi mijloace speciale a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

17.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei integritate și protecția informației clasificate. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

09.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de: Subofiţer superior al Secţiei transport auto a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

09.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei armament şi mijloace speciale a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

02.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei transport auto a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

02.11.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofițer principal al Secției management al calităţii a Direcţiei studii și management al calității. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

26.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer principal al Serviciului juridic. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

19.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului instruire auto şi legislaţie rutieră al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

16.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţilei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei relații externe a Direcţiei cooperare internațională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

13.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer principal al Departamentului formare iniţială subofiţeri a Direcţiei „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii”. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

12.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Serviciului planificare, analiză şi monitorizare al Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

12.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiilor publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Lector universitar al Catedrei drept public și securitate a frontierei a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

08.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei relații externe a Direcţiei cooperare internațională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

06.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului formare continuă și managerială al Direcției dezvoltare profesională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

05.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Ofiţer principal al Secţiei proiecte şi dezvoltare instituţională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

02.10.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de: Subofiţer superior al Secţiei de gardă și regim a Direcţiei management operațional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

30.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Lector universitar al Catedrei drept public și securitate a frontierei a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

28.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de șef al Catedrei drept penal și criminologie a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

23.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofițer principal al Secției proiecte și dezvoltare instituțională. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

22.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Şef al Catedrei drept penal și criminologie a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

17.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului formare inițială subofițeri al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL). Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

17.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

14.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer principal al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

07.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de ofiţer principal al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

07.09.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: Ofiţer superior al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.

26.08.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei transport auto a Direcţiei administrare patrimoniu.

26.08.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional.

14.02.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de Subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional.

07.02.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei de gardă şi regim a Direcţiei management operaţional.

03.02.2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de subofiţer superior al Secţiei dotări şi intendenţă a Direcţiei administrare patrimoniu.

23.10.2019 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de Subofiţer superior al Secţiei documentare.

02.10.2019 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de ajutor ofițer de serviciu al Secției de gardă și regim a Departamentului management operațional.

23.09.2019 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei poliţieneşti vacante ajutor ofiţer de serviciu al secţiei dirijare operativă, pază, acces şi serviciu diurn a Departamentului management operaţional.

16.09.2019 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de ajutor ofițer de serviciu al Secției de gardă și regim a Departamentului management operațional.

16.05.2019 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de maistru instruire auto al Catedrei pregătire militară și intervenții profesionale a Facultății securitate civilă și ordine publică.

20.07.2018 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de ajutor ofiţer de serviciu al Secţiei de gardă şi regim a Departamentului management operaţional – 2 funcţii.

12.07.2018 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de ajutor ofiţer de serviciu al Secţiei de gardă şi regim a Departamentului management operaţional – 2 funcţii.

27.11.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de plutonier al Secției formațiuni efectiv variabil a Departamentului management operațional.

23.11.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de Tehnician (temporar, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului) al Secţiei comunicaţii şi tehnologii informaţionale a Departamentului management operaţional.

16.11.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofiţeri de Tehnician (temporar, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului) al Secţiei comunicaţii şi tehnologii informaţionale a Departamentului management operaţional.

23.10.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:
- lector universitar al Catedrei pregătire fizică şi autoapărare a Facultăţii securitate civilă şi ordine publică;
- lector universitar al Catedrei ştiinţe manageriale şi socio-umane a Facultăţii securitate civilă şi ordine publică.
Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

04.10.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:
- prodecan al Facultăţii drept;
- şef al Catedrei activitate specială de investigaţii şi securitate informaţională a Facultăţii drept;
- şef al Catedrei drept poliţienesc a Facultăţii securitate civilă şi ordine publică;
- şef al Secţiei formare managerială a Departamentului dezvoltare profesională şi managerială;
- asistent universitar (temporar, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului) al Catedrei activitate specială de investigaţii şi securitate informaţională a Facultăţii drept.
Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

14.09.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei poliţieneşti de Tehnician (temporar, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului) al Secţiei comunicaţii şi tehnologii informaţionale a Departamentului management operaţional. Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

17.08.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de subofiţeri de:
- ajutor ofiţer de serviciu al Secţiei de gardă şi regim a Departamentului management operaţional;
- inspector-şofer al Secţiei armament şi poligoane a Departamentului management operaţional.
Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

12.05.2017 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei poliţieneşti de Specialist al Decanatului Facultăţii Drept. Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

20.01.2016 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei poliţieneşti de ajutor ofiţer de serviciu al secţiei dirijare operativă, pază, acces şi serviciu diurn a Departamentului management operaţional. Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

18.09.2015 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea postului de preşedinte al Consiliului ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM

03.08.2015 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei poliţieneşti vacante de: "Tehnician al secţiei comunicaţii şi tehnologii informaţionale a Departamentului management operaţional"

Ordinul MAI nr. 107 din 25 martie 2013 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante"

Regulament cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante