Constituită în anul 1990, odată cu fondarea Academiei Naţionale de Poliţie, Biblioteca Generală “Tudor Roşca” are misiunea de a participa la procesul de instruire, formare şi educare, precum şi la activitatea de cercetare, ce se desfăşoară în cadrul Academiei Ştefan cel Mare a MAI, prin dezvoltarea unei baze info-documentare, destinate susţinerii programelor de învăţămînt şi de cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale din mediul universitar.
Colecţia biliotecii este actualizată permanent în conformitate cu cerinţele informaţionale ale utilizatorilor. Şi este organizată într-un sistem, determinat de destinaţia şi funcţionalitatea ei.
Achiziţiile de publicaţii, donaţiile, primite de la personae juridice şi fizice, încadrarea Bibliotecii în proiecte naţionale şi internaţionale de dezvoltare a colectiilor, relaţiile de schimb de publicaţii la nivel naţional şi internaţional permit dezvoltarea colecţiilor. Un rol deosebit în completarea colecţiei bibliotecii îl contribuie şi Tipografia Academiei "Ştefan cel Mare".
Servirea utilizatorilor se realizează prin consultarea publicaţiilor în cele 4 săli de lectură; accesul la bazele de date naţionale şi internaţionale; împrumut la domiciliu şi împrumut interbibliotecar.
Asigurarea informaţională a utilizatorilor se efectuiază prin: acces la resursele de refeinţă tipărite(enciclopedii,dicţionare, ghiduri etc.) şi electronice, informaţii bibliografice şi expoziţii de carte.