26.09.2018  Iurie Ţvigunov la 55 de ani: profesionalism, responsabilitate şi onestitate


Domnul Iurie Ţvigunov, locotenent-colonel în rezervă, şef al Bibliotecii generale „Tudor Roşca”, s-a născut la 26 septembrie 1963 în oraşul Bălţi.


20.09.2018  BURSE DE MERIT ÎN ANUL DE STUDII 2018-2019


Programul burselor acordate anual prin Hotărâre de Guvern are menirea de-a plasa pe prim-plan valoarea glorioasă a studiilor superioare care pot fi obținute în cadrul instituțiilor de învățământ din Republica Moldova și concomitent să-i stimuleze pe cei mai activi, perseverenți și dinamici studenți.


14.09.2018  Două proiecte de cercetare doctorală realizate cu succes de angajaţii Academiei


La data de 14.09.2018, orele 14:00 şi 16:00, în sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21) a avut loc şedinţa consiliilor ştiinţifice specializate, în cadrul cărora au fost susţinute public două teze de doctorat


08.09.2018  A V I Z


La data de 21.09.2018, orele 16:00, în sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D 75.554.01 - 28, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Răspunderea penală pentru poluarea apei”, elaborată de către Boșcaneanu Marcel.


05.09.2018  Comemorarea basarabenilor participanţi la războiul ruso-japonez din 1904-1905


La data de 05 septembrie 2018 studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au depus flori la Monumentul înălţat în memoria conaţionalilor participanţi la războiul ruso-japonez din 1904-1905, amplasat în Cimitirul central al capitalei.


03.09.2018  Ziua cunoştinţelor


Astăzi, 3 septembrie 2018, Academia „Ştefan cel Mare” a marcat începerea unui nou an universitar. Tradiţional, acest eveniment festiv vine cu mai multe emoţii pentru colectivul instituţiei, îndeosebi pentru corpul profesoral-didactic.


30.08.2018  A V I Z


La data de 14.09.2018, orele 16:00, în Sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D 75.554.02 – 05, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Analiza criminologică și prevenirea infracțiunilor în domeniul transportului rutier”, elaborată de către doctorandul Cananău Anatolie.