14.06.2018  A V I Z


La data de 29.06.2018, orele 14.00, în Sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM (mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 75.554.01 – 27, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Vandalismul: analiza juridico-penală”, elaborată de către doctoranda Pilat Sofia.


13.06.2018  A V I Z


La data de 29.06.2018, orele 16.00, în Sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM (mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 75.554.04 – 02, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Metodica investigării accidentelor rutiere”, elaborată de către doctorandul Luchin Lilian.


07.06.2018  Vizita Preşedintelui INTERPOL în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”


La 7 iunie curent colectivul Academiei „Ştefan cel Mare” a fost parte a unui moment istoric când instituţia a fost onorată de prezenţa înalţilor oaspeţi, fiind inclusă în itinerarul vizitei oficiale a delegaţiei INTERPOL în Republica Moldova.


31.05.2018  Campania „Cunoaşte-ţi Eroii”


Trecerea timpului a făcut ca faptele angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne căzuţi la datorie să fie date uitării. Oameni obişnuiţi, în împrejurări periculoase, au pus datoria faţă de lege, faţă de cetăţeni şi faţă de patrie mai presus decât viaţa lor. Ei au săvârşit fapte remarcabile care nu sunt cunoscute de generaţia de astăzi. S-au dedicat totalmente, fără să ceară nimic în schimb, poate doar puţin respect, înscriind multiple pagini de curaj, bărbăţie şi eroism în timpul îndeplinirii nobilului demers profesional.


29.05.2018  Cuvinte de suflet pentru Tudor Roşca


La data de 29 mai anul curent membrii colectivului Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, au depus flori la mormântul lui T. Roşca, primul comandant desemnat, cel care a pus bazele Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”.


26.05.2018  Campania de voluntariat desfăşurată de către studenţii Academiei „Ştefan cel Mare”


Una dintre priorităţile de bază ale Academiei „Ştefan cel Mare” este implicarea studenţilor în activităţi de voluntariat, unul dintre care este „Identificarea mijloacelor juridice pentru protecţia bunurilor culturale”. În cadrul proiectului menţionat atât angajaţii, cât şi studenţii instituţiei au realizat numeroase acţiuni de acest gen în diferite regiuni ale Republicii Moldova. În mod special au participat la salubrizarea, îngrijirea şi reabilitarea monumentelor de arhitectură, lăcaşelor sfinte, cimitirelor vechi, acordând o atenţie deosebită istoriei locale şi valorilor ce necesită a fi protejate.


25.05.2018  Cupa „Ziua funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI”


La 25 mai 2018 în contextul „Zilei funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI” au fost organizate competiţii sportive la CSC „Dinamo”. Angajaţii din subordinea MAI au concurat la trei probe sportive: Judo echipe, Atletism – 3000m şi Crossfit.