04.06.2019  S-a stins din viaţă Dorin Arteni, lector universitar al Academiei „Ştefan cel Mare”


La data de 4 iunie 2019 a trecut în neființă Dorin Arteni, lector universitar al Catedrei științe penale a Facultății drept a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, colonel de poliție în rezervă.


03.06.2019  Cursurile de formare continuă „Educaţie pentru Drone”


La data de 3 iunie 2019 a luat sfîrşit cea de-a doua ediţie a cursurilor CIA eDrone desfăşurate în incinta Universităţii de Stat din Moldova ai cărui formator din partea ACAPOL a fost dl. Ion Corcimari


03.06.2019  Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul „Probleme actuale de drept penal, drept execuţional-penal şi criminologie”


La data de 03.06.2019, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare”, a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul „Probleme actuale de drept penal, drept execuţional-penal şi criminologie (Ediţia a VIII-a)”, organizată de Catedra „Ştiinţe penale”, cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc „Gaudeamus”.


29.05.2019  In memoriam TUDOR ROŞCA – primul rector (comandant) al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”


La data de 29 mai 2019, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc o masă rotundă cu genericul: In memoriam Tudor Roşca – primul rector (comandant) al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova.


29.05.2019  Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat


Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: SLISARENCO Ion. Conducător ştiinţific: CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar. Consiliul ştiinţific specializat: D 554.01-69. Tema tezei: Natura juridică a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier.


27.05.2019  Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat


Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: CICALA Alexandru. Conducător ştiinţific: GHERMAN Marian, doctor în drept, conf. universitar. Consiliul ştiinţific specializat: D 554.02-70. Tema tezei: Analiza criminologică şi prevenirea avorturilor ilegale.


21.05.2019  Donaţie de carte bibliotecilor interesate din Germania, Anglia, Elveţia şi SUA


Un colectiv de autori din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, dând curs solicitării DEREX COM, Bucureşti, România, la 21.05.2019 au oferit cu titlu de donaţie un lot de cărţi bibliotecilor interesate din Germania, Anglia, Elveţia şi SUA.