27.09.2016  Vizita experților din România în limita Programului de Schimb ,,CEPOL 2016”


În contextul colaborării polițienești internaţionale, la data 27 septembrie 2016 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc vizita delegaţiei din România privind schimbul de experiență în limitele Programului de Schimb ,,CEPOL 2016”, care optează pentru un dialog direct și schimb de bune practici, manifestând disponibilitatea în contextul colaborărilor.


29.09.2016  Ceremonia de depunere a Jurământului poliţistului


La data de 29 septembrie 2016 în Academia „Ştefan cel Mare” a avut loc ceremonia de depunere a Jurământului poliţistului de către studenţii anului întâi de studii.


19.10.2016  Autorizarea de funcţionare provizorie a şcolii doctorale şi a programelor de doctorat


Autorizarea de funcţionare provizorie a şcolii doctorale şi a programelor de doctorat


08.11.2016  A V I Z


La data de 10.11.2016, orele 13.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21), în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „CARACTERISTICA CRIMINOLOGICĂ ŞI PREVENIREA INFRACŢIUNILOR CONTRA FAMILIEI ŞI MINORILOR”, elaborată de CARP Terentie.


10.01.2017  În cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a fost editat manualul „Drept civil. Drepturile reale principale”, autor Grigore Ardelean.


Actualmente, în contextul năzuinţelor integraţioniste manifestate de Republica Moldova, perfecţionarea cadrului juridic ce reglementează relaţiile cu caracter privat devine o condiţie indispensabilă promovării cursului european.


16.01.2017  Medalion Poetic “Intr-o lume relativă...”


Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca Zi a Culturii Naţionale, reprezintă data naşterii poetului naţional al românilor, prozatorul, dramaturgul, ziaristul şi gânditorul, Mihai Eminescu (1850-1889).


14.02.2017  Sunt robul credincios al iubirii pentru ţară…


Cu prilejul aniversării a 82 de ani de la naşterea Marelui Poet Grigore Vieru la Catedra Limbi Moderne s-au desfăşurat ore de clasă despre viaţa şi activitatea poetului neamului românesc cu genericul „Sunt robul credincios al iubirii pentru ţară”.