29.06.2012  Seminar specializat


Seminarul specializat cu genericul “Cercetarea la faţa locului”


20.06.2012  Deschiderea oficială a cabinetului lingvistic şi laboratorului criminalistic.


În incinta Academiei „Ştefan cel Mare” au fost date în exploatare cabinetele lingofonic şi laboratorul criminalistic


12.06.2012  Conferinţa internaţională


În perioada 12-13 iunie 2012 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI..


05.06.2012  AVIZ


La data de 05.06.2012, orele 16.00...


21.05.2012  AVIZ


Concurs cu privire la ocuparea posturilor


17.05.2012  Deschiderea oficială a Sălii de sport


În contextul colaborării internaţionale şi a integrări europene...


14.05.2012  AVIZ


Examinarea tezei de doctor în drept