02.08.17  Noi direcţii de cooperare poliţienească internaţională


În contextul colaborării poliţieneşti internaţionale, la data de 2 august 2017 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc vizita de lucru a reprezentantului Universităţii de Poliţie din or. Münster, Germania, dl. Heinz Albert Stumpen, şef superintendent al Facultăţii Transport şi Psihologia Traficului, colonel de poliţie.


15.07.17  Atelier de lucru în cadrul proiectului e-Drone în or. Tbilisi şi or. Erevan, perioada 10-15 iulie 2017


Angajaţii instituţie în perioada 10-15 iulie au participat la atelierul de instruire şi raportare în cadrul proiectului e-Drone în or. Tbilisi, Georgia şi or. Erevan, Armenia.


07.07.17  Ghiduri operaţionale - repere pentru practicieni în activităţile poliţieneşti


Întru îmbinarea eficientă a teoriei cu practica, suplimentar la cele 24 de ghiduri operaţionale, expediate deja inspectoratelor de poliţie din republică în perioada 06-07 iulie 2017, corpul profesoral-didactic a elaborat şi a pus la dispoziţie subdiviziunilor teritoriale ale Ministerului afacerilor interne încă 4 ghiduri operaţionale, care le vor servi drept repere practicienilor în activităţile poliţieneşti, conform atribuţiilor ce le revin, şi anume:


07.07.17  Academia „Ştefan cel Mare” la cea de-a 23-a promoţie de absolvenţi


La 7 iulie curent a fost marcată o nouă promoţie de absolvenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, 88 de absolvenţi ai Facultăţii de Drept şi 96 ai Facultăţii Securitate Civilă şi Ordine Publică, frecvenţă zi, studii cu finanţare bugetară, au obţinut studii superioare cu eliberarea diplomelor de licenţă. Totodată, în cadrul evenimentului a fost consemnată şi promovarea celor 27 de absolvenţi ai Facultăţii de Drept care şi-au făcut studiile cu frecvenţă, contra plată.


07.07.17  Ofiţerii trecuţi în rezervă şi-ai luat rămas bun de la Drapelul de Luptă al Academiei „Ştefan cel Mare"


La 6 iulie 2017 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” s-a marcat un eveniment care se înscrie cu certitudine în şirul imens de activităţi realizate în scopul educaţiei militaro-patriotice a tinerei generaţii, prin exemplul generaţiilor precedente, în spiritul dragostei faţă de ţară, faţă de profesia aleasă şi jurământul depus în faţa Drapelului de Stat.


07.07.17  Cadrele ştiinţifico-didactice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în ajutor practicienilor


La 06-07 iulie 2017 un grup de ofiţeri din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI s-au deplasat în inspectoratele de poliţie din toate raioanele republicii în scopul de a le pune la dispoziţie un set de ghiduri operaţionale (în număr de 24) cu privire la diverse activităţi poliţieneşti, care conţin peste 100 de situaţii tip întîlnite zilnic în activitatea practică. Totodată, ghidurile respective au fost transmise şi angajaţilor din IGP, INP, DP mun. Chişinău, DPF, DTC, precum şi unităţilor sale subordonate din capitală.