15.05.2018  Familia – celula de bază a societăţii.


Cu prilejul sărbătoririi Zilei Familiei, la data de 15 mai 2018, în incinta Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc o şedinţă festivă la care au participat conducerea, colectivul şi studenţii instituţiei.


08.05.2018  Vizita delegaţiei din SUA


Efectuarea şi dezvoltarea mobilităţii academice a studenţilor din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” rămâne a fi una din sarcinile de bază ale instituţiei în vederea modernizării şi standardizării procesului educaţional la nivelul celor internaţionale.


07.05.2018   O Europă unită, prosperă şi democrată.


La data de 7 mai Catedra Limbi Moderne şi Comunicare Profesională a organizat măsura cultural-educativă cu genericul „Uniţi în diversitate”.


04.05.2018  Consemnarea zilei Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruinţe


În ziua de 6 mai toţi creştinii ortodocşi îl cinstesc pe Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruinţe. În preajma acestei sărbători creştine în Capela Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, care îi poartă numele, a fost onorat acest sfînt martir.


03.05.2018   Masa rotundă studenţească cu genericul „Probatoriul şi mijloacele de probă în procesul penal”.


La data de 3 mai 2018, în Sala de Conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova s-a desfăşurat Masa rotundă studenţească cu genericul „Probatoriul şi mijloacele de probă în procesul penal”.


03.05.2018  Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul "Probleme actuale de drept penal, drept execuţional-penal şi criminologie "


La data de 03.05.2018, în incinta Academiei ,,Ştefan cel Mare” a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Studenţească cu genericul ,,Probleme actuale de drept penal, drept execuţional-penal şi criminologie (Ediţia a VII-a)”, organizată de Catedra ,,Ştiinţe penale”, cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc ,,Gaudeamus”.


02.05.2018  Aviz


Joi, la data de 3 mai 2018, orele 09:40, în incinta Sălii de Conferinţă (etajul 3) situate în blocul principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova (str. Gh. Asachi, 21), va avea loc Masa rotundă studenţească cu genericul „Probatoriul şi mijloacele de probă în procesul penal”, organizată de Catedra „Procedură penală şi Criminalistică” a Facultăţii Drept cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc „Lex”.