06.12.2018  VIAŢA FĂRĂ VIOLENŢĂ – TOLERANŢĂ ZERO


La data de 06.12.2018, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc conferinţa Ştiinţifico-studenţească cu genericul: „Viaţa fără violenţă: Toleranţă zero”, consacrată companiei internaţionale „16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”, 25 noiembrie – 10 decembrie 2018.


04.12.2018  A V I Z


La data de 18.12.2018, ora 16:00, în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Криминалистическое расследование преступлений в сфере кредитования”


03.12.2018  Masa rotundă studenţească cu genericul „Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilităţi”


La 03 decembrie 2018, la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI a avut loc masa rotundă studenţească cu genericul „Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilităţi”, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, celebrată la nivel mondial din 1992 la 03 decembrie.


01.12.2018  Campionatul Republicii Moldova la JUDO


Sâmbătă 1 decembrie s-a desfăşurat Campionatul Republicii Moldova la JUDO, rezervat seniorilor.


30.11.2018  Angajații Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI în ajutor practicienilor din cadrul Inspectoratului de poliție Criuleni


În contextul solicitării IGP cu referire la necesitatea concentrării activității personalului abilitat al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI pe necesitățile practice ale angajaților din cadrul diferitor structuri polițienești, prioritate urmând a fi acordată cazurilor unde sunt implicați minorii, activității poliției comunitare, aplicării corecte a legislației în vigoare și reacționării eficiente în diferite situații de intervenție polițienească etc.,


30.11.2018  Studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în serviciul de patrulare pentru asigurarea securităţii cetăţenilor


Conform indicaţiei conducerii Ministerului afacerilor interne şi solicitării Departamentului trupelor de carabinieri nr.1/2-2581 din 09.11.2018, zilnic, în perioadele 21.11-25.11.2018 şi 28.11-30.11.2018 funcţionarii publici cu statut special din cadrul instituţiei au asigurat serviciul de patrulare pe itinerarele sectoarelor Centru şi Rîşcani ale municipiului Chişinău


26.11.2018  AVIZ


La data de 06.12.2018, ora 16:00, în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Natura juridică a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier”