16.03.17  Spartachiada MAI, proba Sambo


La 16 martie 2017 s-a desfăşurat competiţia la proba Sambo din cadrul Spartachiadei MAI, care s-a petrecut în incinta CS „Olimpia” din mun. Chişinău.


03.03.17  Comemorarea a 25 ani de la începutul acţiunilor pentru apărarea integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova


Academia “Ştefan cel Mare” a consemnat comemorarea a 25 ani de la începutul acţiunilor pentru apărarea integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova, prin desfăşurarea unei şedinţe comemorative la 01 martie 2017


02.03.17  Războiul din anul 1992 în fotografii


Întru realizarea Planului manifestaţiilor dedicate comemorării a 25 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 15.02.2017, la 02 martie 2017 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a fost inaugurată Expoziţia fotografică a autorului Nicolae Pojoga, evocând secvenţe de eroism şi sacrificiu ale conaţionalilor noştri în perioada operaţiunilor militare din 1992.


16.02.17  Autorizarea de funcționare a școlii doctorale Științe penale și drept public


Autorizarea de funcționare a școlii doctorale Științe penale și drept public


16.02.17  A V I Z


La data de 23.02.2017, orele 16.00, în sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc ședința Seminarului științific specializat, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Caracteristica juridico-penală și criminologică a violenței în familie”, elaborată de către doctorandul Ionașcu Vitalie.


15.02.17  A V I Z


La data de 02.03.2017, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21), în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „METODICA INVESTIGĂRII ACCIDENTELOR RUTIERE”, elaborată de LUCHIN Lilian.