02.03.17  Războiul din anul 1992 în fotografii


Întru realizarea Planului manifestaţiilor dedicate comemorării a 25 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 15.02.2017, la 02 martie 2017 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a fost inaugurată Expoziţia fotografică a autorului Nicolae Pojoga, evocând secvenţe de eroism şi sacrificiu ale conaţionalilor noştri în perioada operaţiunilor militare din 1992.


16.02.17  Autorizarea de funcționare a școlii doctorale Științe penale și drept public


Autorizarea de funcționare a școlii doctorale Științe penale și drept public


16.02.17  A V I Z


La data de 23.02.2017, orele 16.00, în sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc ședința Seminarului științific specializat, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Caracteristica juridico-penală și criminologică a violenței în familie”, elaborată de către doctorandul Ionașcu Vitalie.


15.02.17  A V I Z


La data de 02.03.2017, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21), în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „METODICA INVESTIGĂRII ACCIDENTELOR RUTIERE”, elaborată de LUCHIN Lilian.


08.02.17  Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI vicecampioană a Spartachiadei, ediţia 2016


În prima grupă valorică la Spartachiada Sportivă a MAI, ediţia 2016 echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI s-a clasat pe locul II.


07.02.17  Noi dotări pentru Poligonul de instruire al Academiei „Ştefan cel Mare”


Pentru sporirea continuă a calităţii instruirii practice a studenţilor şi audienţilor Academiei „Ştefan cel Mare”, conducerea Ministerului afacerilor interne a transmis în gestiunea instituţiei tehnică nouă de instruire în valoare de peste 150000 lei, destinată dotării Poligonului multifuncţional de instruire practică, situat pe str. Lermontov, 12, mun. Chișinău.