01.01.70  Informație


În adresa Academiei „Ştefan cel Mare” a parvenit Dispoziţia MAI nr. 30/14 din 19 ianuarie 2015 „Cu privire la asigurarea sporirii calităţii formării profesionale iniţiale şi continue a angajaţilor pentru subdiviziunile MAI ”. Examinând conţinutul acesteia, constatăm neconcordanţa dispoziţiei cu cadrul legal existent în Republica Moldova, iar executarea acesteia în termenul indicat, constituie un risc de încălcare a legislaţiei în vigoare din partea conducerii instituţiei.


01.01.70  Vizita expertului european Wolf Wewers (Germania) în Academia „Ştefan cel Mare”


Secvenţe video cu vizita expertului european Wolf Wewers (Germania) în Academia „Ştefan cel Mare”.


01.01.70  Tentative sistematice de denigrare...


În ultimele luni s-au observat încercări sistematice de denigrare al nivelului de profesionalism al corpului didactic al Academiei „Ştefan cel Mare” din partea unor factori de decizie ai MAI, atât pe segmentul comunicării interne, cît şi prin mijloace mas-media, exprimate prin afirmaţii şi concluzii ce nu corespund realităţii ori bazate pe informaţii interpretate eronat.


01.01.70  Se anunţă susţinerea tezei de doctor


Se anunţă susţinerea tezei de doctor


01.01.70  Lansarea lucrării metodice: „Infracţiuni cu caracter terorist. Suport de curs. Seria: Drept penal (Partea specială)”


Globalizarea terorismului a devenit o cruntă realitate ce nu poate fi contestată, constituind o ameninţare la adresa securităţii interne şi internaţionale şi, implicit, un fenomen aflat în responsabilitatea întregii comunităţi internaţionale.


01.01.70  Legătura indispensabilă între teorie şi practică


Studenţii anilor II, III şi IV ai Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI anual desfăşoară stagii de practică în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne.