01.01.70  În atenţia candidaţilor la studii ciclul 1 (licenţă)


Toţi candidaţii la studii la Facultăţile Academiei „Ştefan cel Mare”, ciclul I (Licenţă), se prezintă la data de 04 august 2016, ora 11.00, la sediul principal al instituţiei (str. Gheorghe Asachi, 21, mun. Chișinău).


01.01.70  Ziua Constituţiei


Astăzi, 29 iulie, Republica Moldova celebrează Ziua Constituţiei. Acum 22 ani Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Constituţia – legea supremă a statului, menită să dezvolte statul de drept, să ocrotească drepturile şi libertățile fundamentale ale cetăţeanului.


01.01.70  Vizita experților din România în limita Programului de Schimb ,,CEPOL 2016”


În contextul colaborării polițienești internaţionale, la data 27 septembrie 2016 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc vizita delegaţiei din România privind schimbul de experiență în limitele Programului de Schimb ,,CEPOL 2016”, care optează pentru un dialog direct și schimb de bune practici, manifestând disponibilitatea în contextul colaborărilor.


01.01.70  Ceremonia de depunere a Jurământului poliţistului


La data de 29 septembrie 2016 în Academia „Ştefan cel Mare” a avut loc ceremonia de depunere a Jurământului poliţistului de către studenţii anului întâi de studii.


01.01.70  Autorizarea de funcţionare provizorie a şcolii doctorale şi a programelor de doctorat


Autorizarea de funcţionare provizorie a şcolii doctorale şi a programelor de doctorat


01.01.70  A V I Z


La data de 10.11.2016, orele 13.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21), în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „CARACTERISTICA CRIMINOLOGICĂ ŞI PREVENIREA INFRACŢIUNILOR CONTRA FAMILIEI ŞI MINORILOR”, elaborată de CARP Terentie.