23.01.17  Cursul perfecționare/specializare cu tematca „Negocierea în situaţii de criză”


În scopul dezvoltării aptitudinilor şi promovării cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor din cadrul subdiviziunilor MAI, conform Ordinului MAI nr.169 din 09.06.2016 cu privire la organizarea cursurilor de perfecționare/specializare pentru anul de studii 2016-2017, în cadrul Departamentului dezvoltare profesională și managerială al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, la 23.01.2017, a fost organizat şi desfăşurat cursul perfecționare/specializare cu tematica „Negocierea în situaţii de criză”


12.01.17  Lucrarea „Răspunderea penală pentru infracţiunile medicale” a profesorului Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, Vasile Florea, editată în Germania


Pornind de la faptul că Constituţia Republicii Moldova garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică (art. 24), precum şi dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 36), profesorul Vasile Florea, autor al acestui studiu monografic complex, a investigat problema răspunderii penale pentru infracţiunile medicale, îndeosebi prevederile art. 213 Cod penal al RM – încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale, şi art. 162 – neacordarea de ajutor unui bolnav.


10.01.17  Bătălia de la Vaslui (10 ianuarie 1475)


Cu ocazia aniversării a 542 ani de la de la marea victorie a Domnitorului „Ştefan cel Mare” asupra oastei otomane la Vaslui, în cadrul Academiei a fost organizată o expoziţie de carte şi de imagini care reprezintă tacticile de luptă, aplicate în acea perioadă, portul şi uniforma oştenilor , modul de dirijare a armatei.


09.01.17  A V I Z


La data de 22.02.2017, orele 16.00, în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 75.554.02 – 03, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Infracţiunile contra familiei şi minorilor şi prevenirea lor”


09.01.17  Expoziţie cu documente despre Ştefan cel Mare din arhive poloneze


Astăzi în Biblioteca generală „Tudor Roşca” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a fost inaugurată o expoziție a materialelor din arhiva diplomatică a Poloniei.


29.12.16  Ceremonia de depunere a Jurămîntului poliţistului


La data de 29 decembrie 2016 în cadrul Academiei “Ştefan cel Mare” a auvut loc ceremonia de depunere a Jurămîntului poliţistului de către efectivul nou angajat al MAI în număr de 33 ofiţeri şi 39 subofiţeri care au fost detaşaţi la cursurile de formare profesională iniţială conform dispoziţiei IGP nr. 34/3-453 din 01.12.2016.