27.05.2019  Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat


Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: CICALA Alexandru. Conducător ştiinţific: GHERMAN Marian, doctor în drept, conf. universitar. Consiliul ştiinţific specializat: D 554.02-70. Tema tezei: Analiza criminologică şi prevenirea avorturilor ilegale.


21.05.2019  Donaţie de carte bibliotecilor interesate din Germania, Anglia, Elveţia şi SUA


Un colectiv de autori din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, dând curs solicitării DEREX COM, Bucureşti, România, la 21.05.2019 au oferit cu titlu de donaţie un lot de cărţi bibliotecilor interesate din Germania, Anglia, Elveţia şi SUA.


17.05.2019  Ziua Internaţională a Muzeelor la Academia „Ştefan cel Mare”


În contextul Zilei Internaţionale a Muzeelor, Academia „Ştefan cel Mare”, la iniţiativa conducerii MAI, a organizat o serie de activităţi orientate spre apropierea şi consolidarea încrederii cetăţenilor în structurile poliţieneşti, precum şi în scopul promovării tradiţiilor şi valorilor noastre naţionale.


16.05.2019  Masa rotundă studenţească dedicată Zilei Europei cu genericul „Europa – unitate în diversitate”


La data de 16.05.2019, în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a avut loc masa rotundă studenţească cu genericul ,,Europa – unitate în diversitate”, organizată de Catedra ,,Ştiinţe manageriale şi socio-umane”, a Facultăţii ,,Securitate Civilă şi Ordine Publică”, cu aportul membrilor Cercului Ştiinţific Studenţesc ,,Academos”.


11.05.2019  Studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI celebrează Ziua Europei


Tradiţional, la 11 mai 2019 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a participat la celebrarea Zilei Europei 2019. În „Orăşelul European”, amplasat pe teritoriul Grădinii Publice „Ştefan cel Mare”, studenţii au repartizat pliante celor prezenţi, cu referire la procesul de instruire în cadrul instituţiei şi de cooperare internaţională a Academiei cu instituţiile de învăţământ şi de drept din Uniunea Europeană.


08.05.2019  Recunoştinţă adusă veteranilor MAI, participanţi la cel de al Doilea Război Mondial


La 08 mai curent, în preajma sărbătoririi victoriei asupra fascismului, un grup de angajaţi şi studenţi ai instituţiei, în frunte cu preşedintele consiliului veteranilor Academiei „Ştefan cel Mare”, dl Vasile Stolearov, au efectuat vizite la domiciliile veteranilor Ministerului Afacerilor Interne, participanţi la cel de al Doilea Război Mondial. În numele conducerii MAI, eroilor le-au fost adresate cuvinte de susţinere şi recunoştinţă, totodată fiecăruia dintre ei înmânându-lise câte un colet cu provizii.


26.04.2019  Dezvoltarea aptitudinilor şi promovarea cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor din cadrul subdiviziunilor MAI prin cursuri specializate de perfecţionare desfăşurate la Academia „Ştefan cel Mare”


În scopul dezvoltării aptitudinilor şi promovării cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor din subdiviziunile Ministerului de Interne, conform ordinului MAI nr. 214 din 22.06.2018, în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al Academiei „Ştefan cel Mare” au fost organizate şi desfăşurate de la începutul anului curent diverse cursuri de perfecţionare/specializare, fiind instruiţi în acest sens circa 700 de angajaţi din diferite structuri teritoriale ale MAI.