23.01.17  Cursul perfecționare/specializare cu tematca „Negocierea în situaţii de criză”


În scopul dezvoltării aptitudinilor şi promovării cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor din cadrul subdiviziunilor MAI, conform Ordinului MAI nr.169 din 09.06.2016 cu privire la organizarea cursurilor de perfecționare/specializare pentru anul de studii 2016-2017, în cadrul Departamentului dezvoltare profesională și managerială al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, la 23.01.2017, a fost organizat şi desfăşurat cursul perfecționare/specializare cu tematica „Negocierea în situaţii de criză”


16.01.17  Medalion Poetic “Intr-o lume relativă...”


Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca Zi a Culturii Naţionale, reprezintă data naşterii poetului naţional al românilor, prozatorul, dramaturgul, ziaristul şi gânditorul, Mihai Eminescu (1850-1889).


12.01.17  Lucrarea „Răspunderea penală pentru infracţiunile medicale” a profesorului Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, Vasile Florea, editată în Germania


Pornind de la faptul că Constituţia Republicii Moldova garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică (art. 24), precum şi dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 36), profesorul Vasile Florea, autor al acestui studiu monografic complex, a investigat problema răspunderii penale pentru infracţiunile medicale, îndeosebi prevederile art. 213 Cod penal al RM – încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale, şi art. 162 – neacordarea de ajutor unui bolnav.


10.01.17  Bătălia de la Vaslui (10 ianuarie 1475)


Cu ocazia aniversării a 542 ani de la de la marea victorie a Domnitorului „Ştefan cel Mare” asupra oastei otomane la Vaslui, în cadrul Academiei a fost organizată o expoziţie de carte şi de imagini care reprezintă tacticile de luptă, aplicate în acea perioadă, portul şi uniforma oştenilor , modul de dirijare a armatei.


10.01.17  În cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a fost editat manualul „Drept civil. Drepturile reale principale”, autor Grigore Ardelean.


Actualmente, în contextul năzuinţelor integraţioniste manifestate de Republica Moldova, perfecţionarea cadrului juridic ce reglementează relaţiile cu caracter privat devine o condiţie indispensabilă promovării cursului european.