07.07.17  Academia „Ştefan cel Mare” la cea de-a 23-a promoţie de absolvenţi


La 7 iulie curent a fost marcată o nouă promoţie de absolvenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, 88 de absolvenţi ai Facultăţii de Drept şi 96 ai Facultăţii Securitate Civilă şi Ordine Publică, frecvenţă zi, studii cu finanţare bugetară, au obţinut studii superioare cu eliberarea diplomelor de licenţă. Totodată, în cadrul evenimentului a fost consemnată şi promovarea celor 27 de absolvenţi ai Facultăţii de Drept care şi-au făcut studiile cu frecvenţă, contra plată.


07.07.17  Ofiţerii trecuţi în rezervă şi-ai luat rămas bun de la Drapelul de Luptă al Academiei „Ştefan cel Mare"


La 6 iulie 2017 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” s-a marcat un eveniment care se înscrie cu certitudine în şirul imens de activităţi realizate în scopul educaţiei militaro-patriotice a tinerei generaţii, prin exemplul generaţiilor precedente, în spiritul dragostei faţă de ţară, faţă de profesia aleasă şi jurământul depus în faţa Drapelului de Stat.


07.07.17  Cadrele ştiinţifico-didactice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în ajutor practicienilor


La 06-07 iulie 2017 un grup de ofiţeri din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI s-au deplasat în inspectoratele de poliţie din toate raioanele republicii în scopul de a le pune la dispoziţie un set de ghiduri operaţionale (în număr de 24) cu privire la diverse activităţi poliţieneşti, care conţin peste 100 de situaţii tip întîlnite zilnic în activitatea practică. Totodată, ghidurile respective au fost transmise şi angajaţilor din IGP, INP, DP mun. Chişinău, DPF, DTC, precum şi unităţilor sale subordonate din capitală.


30.06.17  Omagiu Domnitorului Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt la împlinirea a 513 ani de la trecerea sa în eternitate


La 30 iunie 2017, în Biblioteca generală “Tudor Roşca” a fost inaugurată expoziţia cu genericul “Ştefan cel Mare şi Sfânt - Viaţa şi fapte istorice”. Expoziţia documentară consemnează împlinirea a 513 ani de la nefiinţa Voievodului Moldovei, Ştefan cel Mare.


26.06.17  A V I Z


La 29.06.2017, orele 15-00, în Sala de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Metode şi mijloace tehnico-criminalistice contemporane aplicate la cercetarea locului faptei”, elaborată de către Badia Andrian.


21.06.17  A V I Z


Din motive organizatorice şedinţa Seminarului ştiinţific specializat, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema: „Vandalismul: analiza juridico-penală”, elaborată de către doctoranda Pilat Sofia, conducător ştiinţific: Ulianovschi Xenofon, doctor habilitat în drept, profesor universitar, se transferă pe data de 23.06.2017, orele 15-00.