15.02.17  A V I Z


La data de 02.03.2017, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21), în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „METODICA INVESTIGĂRII ACCIDENTELOR RUTIERE”, elaborată de LUCHIN Lilian.


08.02.17  Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI vicecampioană a Spartachiadei, ediţia 2016


În prima grupă valorică la Spartachiada Sportivă a MAI, ediţia 2016 echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI s-a clasat pe locul II.


07.02.17  Noi dotări pentru Poligonul de instruire al Academiei „Ştefan cel Mare”


Pentru sporirea continuă a calităţii instruirii practice a studenţilor şi audienţilor Academiei „Ştefan cel Mare”, conducerea Ministerului afacerilor interne a transmis în gestiunea instituţiei tehnică nouă de instruire în valoare de peste 150000 lei, destinată dotării Poligonului multifuncţional de instruire practică, situat pe str. Lermontov, 12, mun. Chișinău.


02.02.17  Expoziţie dedicată comemorării a 25 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova din anul 1992


Cu ocazia împlinirii în a 25 ani de la declanşarea războiului de la Nistru, Academia „Ştefan cel Mare” , a organizat o „Expoziţie dedicată comemorării a 25 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova din anul 1992”.


27.01.17  Cursul perfecționare/specializare cu tematica „Activitatea de menţinere a ordinii şi securităţii publice (Violenţa în familie)”


În perioada 23-27.01.2017, în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, conform Ordinului MAI nr.169 din 09.06.2016 cu privire la organizarea cursurilor de perfecționare/specializare pentru anul de studii 2016-2017, se organizează şi se desfăşoară cursul perfecționare/specializare cu tematica „Activitatea de menţinere a ordinii şi securităţii publice (Violenţa în familie I)”


23.01.17  Cursul perfecționare/specializare cu tematca „Negocierea în situaţii de criză”


În scopul dezvoltării aptitudinilor şi promovării cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor din cadrul subdiviziunilor MAI, conform Ordinului MAI nr.169 din 09.06.2016 cu privire la organizarea cursurilor de perfecționare/specializare pentru anul de studii 2016-2017, în cadrul Departamentului dezvoltare profesională și managerială al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, la 23.01.2017, a fost organizat şi desfăşurat cursul perfecționare/specializare cu tematica „Negocierea în situaţii de criză”