30.01.2019  200 de funcţionari cu statut special din cadrul subdiviziunilor subordonate ale IGP şi DTC instruiţi în domeniul asigurării şi restabilirii ordinii publice


Conform solicitărilor Inspectoratului General al Poliţiei şi Departamentului Trupelor de Carabinieri, referitoare la instruirea conducătorilor dispozitivelor de luptă în domeniul asigurării şi restabilirii ordinii publice, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în perioada 22.01-24.01.2019 au fost desfăşurate ore pentru 100 de angajaţi ai subdiviziunilor subordonate ale IGP şi în perioada 28.01-30.01.2019 - pentru 100 de angajaţi ai subdiviziunilor subordonate ale DTC.


28.01.2019  Dezvoltarea competențelor profesionale ale ofiţerilor de poliţie prin lecţii practice desfăşurate în atelierele Poligonului Tactic al Academiei „Ştefan cel Mare”


La 28 ianuarie curent în incinta Poligonului Tactic al Academiei „Ştefan cel Mare” au fost organizate o serie de lecţii practice cu grupul de ofiţeri delegaţi la cursurile de formare profesională iniţială, cu tematica: „Acţiunile de asigurare şi restabilire a ordinii publice”.


17.01.2019  Vizita de lucru în cadrul Colegiului de Poliţie din Statul Qatar


În perioada 15-19 ianuarie 2019, la invitaţia Ministrului de Interne al Statului Qatar şi cu suportul Ambasadei Qatar la Chişinău, delegaţia MAI a efectuat o vizită de lucru în cadrul Colegiului de Poliţie din Statul Qatar. La data 17 ianuarie delegaţia a participat la ceremonia de absolvire a primei promoţii (2014-2018) a Colegiului de Poliţie din localitatea Al-Raian, Qatar.


15.01.2019  Ceremonia de conferire a titlului de doctor în drept unor funcționari ai Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM


La data de 15.01.2019 la ora 16:00 în incinta Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în sala 101 a avut loc festivitatea oficială de înmânare a diplomelor de doctor.


15.01.2019  O oră interactivă cu genericul „Eminescu este cultura noastră, literatura noastră, patrimoniul nostru, Luceafărul poeziei noastre.”


Cu prilejul aniversării a 169 de ani de la naşterea Marelui Poet Mihai Eminescu şi a Zilei Culturii Naţionale, Catedra Limbi Moderne şi Comunicare Profesională a organizat o oră interactivă cu genericul „Eminescu este cultura noastră, literatura noastră, patrimoniul nostru, Luceafărul poeziei noastre.”


09.01.2019  Profesorul Vasile Florea s-a stins din viaţă la vârsta de 82 de ani


La data de 8 ianuarie 2019 a trecut la cele veşnice Vasile Florea, doctor în drept, profesor universitar al Catedrei „Ştiinţe penale” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.


03.01.2019  A V I Z


La data de 17.01.2019, ora 16:00, în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Analiza criminologică şi prevenirea avorturilor ilegale”.