29.03.2019  36 de angajați cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI au exersat diverse elemente de intervenţie profesională în Poligonul Tactic al Academiei „Ștefan cel Mare”


Conform planului de instruire, în perioada 25-29 martie curent în incinta Poligonului Tactic al Academiei „Ștefan cel Mare” au fost organizate lecţii practice la compartimentul „Intervenția profesională”, de care au beneficiat mai mulţi angajați cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI (IGP, IGPF, IGTC).


28.03.2019  Vizita elevilor din cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din or. Ungheni la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI


La 28 martie curent, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a fost vizitată de un grup de elevi din cadrul Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei din or. Ungheni.


25.03.2019  Pregătirea teoretică a studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” îmbinată cu exerciţii practice desfăşurate în cadrul Poligonului Tactic al instituţiei


Începând cu data de 12 martie curent, în cadrul Poligonului Tactic al Academiei „Ştefan cel Mare” au fost realizate o serie de lecţii practice cu genericul „Tactica cercetării la faţa locului şi alte genuri de cercetare ca acţiuni de urmărire penală”, în care au fost implicaţi studenţii anului II de studii ai Facultăţii Securitate Civilă şi Ordinea Publică.


22.03.2019  A V I Z


La data de 05.04.2019, orele 14.00, în incinta auditoriului Urmărire penală şi procedură contravenţională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (str. Gh. Asachi 21) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor”


22.03.2019  Campionatul de volei feminin cu prilejul sărbătorii „Ziua Internaţională a Femeii – 8 martie”


În perioada 21-22 martie 2019 s-a desfăşurat Campionatul de Volei feminin, organizat de către Secţia cultură, tineret şi sport a Preturii sectorului Centru cu participarea tineretului studios din cadrul instituţiilor de învăţământ şi a colectivelor de muncă din sector.


20.03.2019  OIM şi Academia „Ştefan cel Mare“ fortifică colaborarea pentru îmbunătăţirea capacităţilor de instruire în domeniul gestionării migraţiei şi a frontierelor


Academia „Ştefan cel Mare“ a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Organizaţia Internațională pentru Migraţie, Misiunea în Republica Moldova au semnat la 20 martie la Chișinău, un memorandum cu privire la stabilirea cadrului de colaborare în domeniul unor activităţi comune de sprijinire a procesului educaţional al ofiţerilor de poliţie şi consolidării capacităţii organelor de aplicare a legii din Republica Moldova, axate pe gestionarea migraţiei şi a frontierelor.


19.03.2019  Şedinţa de monitorizare a Proiectului „Legislaţia europeană privind drepturile omului pentru universităţile din Ucraina şi Moldova / European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” (HRLAW)


La data de 19 martie 2019, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc şedinţa de monitorizare a Proiectului „Legislaţia europeană privind drepturile omului pentru universităţile din Ucraina şi Moldova / European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” (HRLAW), implementat în cadrul programului Erasmus+ ,,Consolidarea capacităţilor în domeniul învăţământului superior” (nr. de referinţă: 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP).