06.07.18  Fortificarea colaborării interuniversitare


În perioada 4-6 iulie 2018 Academia a fost gazda vizitei oficiale a reprezentantului Universităţii de Poliţie din or. Münster, Germania, dl Heinz-Albert Stumpen, şef superintendent al Facultăţii Ştiinţe ale Transportului şi Psihologia Traficului, colonel de poliţie.


05.07.18  O nouă promoţie a Academiei „Ştefan cel Mare”


Astăzi, la 5 iulie 2018 Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a lansat o nouă promoţie.


02.07.18  Garda de onoare a MAI la ceremonia de comemorare a Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt la Mănăstirea Putna


La 2 iulie 2018 Garda de onoare a MAI, constituită din studenţii Academiei „Ştefan cel Mare”, a participat la ceremonia de comemorare a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, care cu 514 ani în urmă a trecut în nefiinţă. Evenimentul a avut loc la Mănăstirea Putna din judeţul Suceava România, unde este înhumat Marele Domnitor al tuturor timpurilor.


26.06.18  Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională


La 26 iunie 2018 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a organizat Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul: Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere.


22.06.18  A V I Z


La data de 06.07.2018, orele 16.00, în Sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM (mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 75.554.04 – 01, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Metode şi mijloace tehnico-criminalistice contemporane aplicate în cadrul cercetării la faţa locului”, elaborată de către doctorandul Badia Andrian.


14.06.18  A V I Z


La data de 29.06.2018, orele 14.00, în Sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM (mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 75.554.01 – 27, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Vandalismul: analiza juridico-penală”, elaborată de către doctoranda Pilat Sofia.