14.09.18  Două proiecte de cercetare doctorală realizate cu succes de angajaţii Academiei


La data de 14.09.2018, orele 14:00 şi 16:00, în sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21) a avut loc şedinţa consiliilor ştiinţifice specializate, în cadrul cărora au fost susţinute public două teze de doctorat:


08.09.18  A V I Z


La data de 21.09.2018, orele 16:00, în sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D 75.554.01 - 28, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Răspunderea penală pentru poluarea apei”, elaborată de către Boșcaneanu Marcel.


05.09.18  Comemorarea basarabenilor participanţi la războiul ruso-japonez din 1904-1905


La data de 05 septembrie 2018 studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au depus flori la Monumentul înălţat în memoria conaţionalilor participanţi la războiul ruso-japonez din 1904-1905, amplasat în Cimitirul central al capitalei.


03.09.18  Ziua cunoştinţelor


Astăzi, 3 septembrie 2018, Academia „Ştefan cel Mare” a marcat începerea unui nou an universitar. Tradiţional, acest eveniment festiv vine cu mai multe emoţii pentru colectivul instituţiei, îndeosebi pentru corpul profesoral-didactic./div>


30.08.18  A V I Z


La data de 14.09.2018, orele 16:00, în Sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D 75.554.02 – 05, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Analiza criminologică și prevenirea infracțiunilor în domeniul transportului rutier”, elaborată de către doctorandul Cananău Anatolie.


29.08.18  A V I Z


La data de 14.09.2018, orele 14.00, în Sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D 75.554.02 – 05, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Infracțiunea de violență în familie: reglementări normative, analiză criminologică și măsuri de prevenire”, elaborată de către doctorandul Ionașcu Vitalie.