11.10.18  Ion Bujniţa la 75 ani: profesionalism, onestitate, valori spirituale


Domnul Ion Bujniţa s-a născut la 11 octombrie 1943 în satul Costeşti, raionul Rîşcani.


26.09.18  Iurie Ţvigunov la 55 de ani: profesionalism, responsabilitate şi onestitate


Domnul Iurie Ţvigunov, locotenent-colonel în rezervă, şef al Bibliotecii generale „Tudor Roşca”, s-a născut la 26 septembrie 1963 în oraşul Bălţi.


20.09.18  BURSE DE MERIT ÎN ANUL DE STUDII 2018-2019


Programul burselor acordate anual prin Hotărâre de Guvern are menirea de-a plasa pe prim-plan valoarea glorioasă a studiilor superioare care pot fi obținute în cadrul instituțiilor de învățământ din Republica Moldova și concomitent să-i stimuleze pe cei mai activi, perseverenți și dinamici studenți.


14.09.18  Două proiecte de cercetare doctorală realizate cu succes de angajaţii Academiei


La data de 14.09.2018, orele 14:00 şi 16:00, în sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21) a avut loc şedinţa consiliilor ştiinţifice specializate, în cadrul cărora au fost susţinute public două teze de doctorat:


08.09.18  A V I Z


La data de 21.09.2018, orele 16:00, în sala de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21) va avea loc ședința Consiliului Științific Specializat D 75.554.01 - 28, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Răspunderea penală pentru poluarea apei”, elaborată de către Boșcaneanu Marcel.


05.09.18  Comemorarea basarabenilor participanţi la războiul ruso-japonez din 1904-1905


La data de 05 septembrie 2018 studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au depus flori la Monumentul înălţat în memoria conaţionalilor participanţi la războiul ruso-japonez din 1904-1905, amplasat în Cimitirul central al capitalei.