Lista studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la studii superioare de doctorat, ciclul III admitere 2018
Ghid privind redactarea referatelor ştiinţifice
Orarul lecţiilor în cadrul studiilor superioare de doctorat Profilul Drept penal
Orarul lecţiilor în cadrul studiilor superioare de doctorat. Profilul Drept public
Rregulament instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat în cadrul Şcolii doctorale
Plan de învăţământ şcoala doctorală ştiinte penale şi drept public. Specializarea 554. 01 Drept penal şi execuţional penal
Plan de învăţământ şcoala doctorală ştiinte penale şi drept public. Specializarea 554. 02 Criminologie
Plan de învăţământ şcoala doctorală ştiinte penale şi drept public. Specializarea 554. 03 Drept procesual penal
Plan de învăţământ şcoala doctorală ştiinte penale şi drept public. Specializarea 552. 02 Drept administrativ
Plan de învăţământ şcoala doctorală ştiinte penale şi drept public. Specializarea 552. 07 Drept contravenţional
Plan de învăţământ şcoala doctorală ştiinte penale şi drept public. Specializarea 552. 04 Drept funciar şi al mediului
Plan de învăţământ şcoala doctorală ştiinte penale şi drept public. Specializarea 554. 04 Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
Chestionar cu subiecte de admitere la studii superioare de doctorat, cilul III
Oferta Şcolii doctorale pentru organizarea admiterii în anul de studii 2019
Metodologia admiterei la doctorat, anul de studii 2018-2019
În atenţia studenţilor-doctoranzi şi a candidaţilor la studii superioare de doctorat, ciclul III
Model de proiect de cerectare anul I
Lista conducătorilor de doctorat, angajaţi ai şcolii doctorale
Contract-cadru de studii superioare de doctorat
Regulament cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului ştiinţific în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Metodologia privind desemnarea membrilor consiliului ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Standarde de elaborare a rapoartelor privind activitatea ştiinţifica a doctorandului
Standardele comunicatelor ştiinţifice publicate în culegerile conferinţelor organizate de Şcoala doctorala
 
Din 1997 şi până în prezent instituţia a pregătit peste 30 de doctori şi doctori habilitaţi în domeniile de referinţă.
Persoane abilitate cu dreptul de conducător de doctorat
1. Carp Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.08 – Drept penal
2. Odagiu Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.08 – Drept penal
3. Larii Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.08 – Drept penal
4. Gladchi Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar – specialitatea 12.00.08 – Drept penal
5. Ursu Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.08 – Drept penal
6. Cojocaru Radion, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.08 – Drept penal
7. Stamatin Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.08 – Drept penal
8. Pareniuc Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.08 – Drept penal
9. Gherman Marin, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.08 – Drept penal
10. Nour Valeriu, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.08 – Drept penal
11. Osoianu Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.08 – Drept penal
12. Belecciu Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.02 – Drept public
13. Trofimov Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.02 – Drept public
14. Grati Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.02 – Drept public
15. Bantuş Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.02 – Drept public
16. Pînzari Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar – specialitatea 12.00.02 – Drept public