Şcoala doctorală Ştiinţe penale şi drept public
CONTACT:
Mun. Chişinău,
Str. Gh. Asachi, 21
Tel. +373 72 37 92
 
CONDUCEREA:
Prorector pentru ştiinţă: Larii Iurie, dr., conf. univ.
Director Şcoala doctorală: Cojocaru Radion, dr., conf. univ.
 
CENTRUL DOCTORAT
Panico Valentina
tel. +373 72 37 92
panico_valentina@mail.ru
 
PREZENTARE
Programele de studii doctorale sunt dezvoltate ca parte componentă a învăţământului superior în continuarea ciclului II al studiilor superioare. Studiile de doctorat reprezintă prima etapă a carierei ştiinţifice.
Studiile superioare de doctorat, ciclul III, se organizează în cadrul Şcolii doctorale Ştiinţe penale şi drept public ce activează în baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie a Consiliului de conducere al ANACEC din data de 12.10.2016, pentru următoarele specialităţi:
552 - Drept public:
- specialitatea 552.02, Drept administrativ;
- specialitatea 552.04, Drept funciar şi al mediului;
- specialitatea 552.07, Drept contravenţional.
554 - Drept penal:
- specialitatea 554.01, Drept penal şi drept execuţional penal;
- specialitatea 554.02, Criminologie;
- specialitatea 554.03, Drept procesual penal;
- specialitatea 554.04, Criminalistică şi Investigaţii operative
Şcoala doctorală are drept scop asigurarea calităţii şi eficacităţii procesului de cercetare ştiinţifică şi inovare, spre dezvoltarea resurselor umane prin şi pentru activitatea de cercetare, racordarea cercetării la sistemul european de valori şi recunoaşterea performanţelor în cercetare prin organizarea desfăşurării studiilor de doctorat.
 
Admitere studii superioare doctorat, ciclul III
Aviz privind organizarea concursului proiectelor cu finanţare de la bugetul de stat
Calendarul admiterii la studii de doctorat
Metodologia admiterii la doctorat anul de studii 2019-2020
Oferta Şcolii doctorale pentru anul de studii 2019-2020
Acte pentru dosarul de inscriere la concursul de admitere
Model de proiect de cercetare ştiinţifică pentru admitere la studii de doctorat
În atenţia studenţilor-doctoranzi şi a candidaţilor la studii superioare de doctorat, ciclul III
Chestionar cu subiecte de admitere la studii superioare de doctorat, cilul III
Organizarea/desfăşurarea studiilor superioare de doctorat
Profilul Drept penal 554
Plan de învăţământ specialitatea 554.01 - Drept penal şi execuţional penal
Plan de învăţământ specialitatea 554.02-Criminologie
Plan de învăţământ specialitatea 554.03 - Drept procesual penal
Plan de învăţământ specialitatea 554.04 - Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
Calendar academic promoţia 2017
Calendar academic promţtia 2018
Lista studenţilor-doctoranzi 2017-2018
Lista studenţilor-doctoranzi 2018-2019
Profilul Drept public 552
Plan de învăţământ specialitatea 552.02 - Drept administrativ
Plan de învăţământ specialitatea 552.04 - Drept funciar şi al mediului
Plan de învăţământ specialitatea 552.07 - Drept contravenţional
Calendar academic promoţia 2017
Calendar academic promţtia 2018
Lista studenţilor-doctoranzi 2017-2018
Lista studenţilor-doctoranzi 2018-2019
Conducători de doctorat
Lista conducătorilor de doctorat
Lista publicaţiilor conducătorilor de doctorat
Cadrul legal al Şcolii Doctorale
Regulament cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului ştiinţific în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Metodologia privind desemnarea membrilor consiliului ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Rregulament instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat în cadrul Şcolii doctorale
Contract-cadru de studii superioare de doctorat