Şcoala doctorală Ştiinţe penale şi drept public
CONTACT:
Mun. Chişinău,
Str. Gh. Asachi, 21
Tel. +373 72 37 92
 
CONDUCEREA:
Prorector pentru ştiinţă: Larii Iurie, dr., conf. univ.
Director Şcoala doctorală: Cojocaru Radion, dr., conf. univ.
 
CENTRUL DOCTORAT
Panico Valentina
tel. +373 72 37 92
panico_valentina@mail.ru
 
PREZENTARE
Programele de studii doctorale sunt dezvoltate ca parte componentă a învăţământului superior în continuarea ciclului II al studiilor superioare. Studiile de doctorat reprezintă prima etapă a carierei ştiinţifice.
Studiile superioare de doctorat, ciclul III, se organizează în cadrul Şcolii doctorale Ştiinţe penale şi drept public ce activează în baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie a Consiliului de conducere al ANACEC din data de 12.10.2016, pentru următoarele specialităţi:
552 - Drept public:
- specialitatea 552.02, Drept administrativ;
- specialitatea 552.04, Drept funciar şi al mediului;
- specialitatea 552.07, Drept contravenţional.
554 - Drept penal:
- specialitatea 554.01, Drept penal şi drept execuţional penal;
- specialitatea 554.02, Criminologie;
- specialitatea 554.03, Drept procesual penal;
- specialitatea 554.04, Criminalistică şi Investigaţii operative
Şcoala doctorală are drept scop asigurarea calităţii şi eficacităţii procesului de cercetare ştiinţifică şi inovare, spre dezvoltarea resurselor umane prin şi pentru activitatea de cercetare, racordarea cercetării la sistemul european de valori şi recunoaşterea performanţelor în cercetare prin organizarea desfăşurării studiilor de doctorat.
 
Informaţii-evenimente
Conferinţa ştiinţifică a studenţilor-doctoranzi cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”, ediţia a II-a.
Susţinerea publica a celui de al II-lea referat (fragment din teză)
Graficul susţinerii celui de al II-lea referat – fragment din teză în cadrul studiilor superioare de doctorat, ciclul III (promoţia 2017, anul III de studii) perioada susţinerii 06.02.2020 – 21.02.2020
 
Admitere studii superioare doctorat, ciclul III
Model de proiect de cercetare ştiinţifică pentru admitere la studii de doctorat
În atenţia studenţilor-doctoranzi şi a candidaţilor la studii superioare de doctorat, ciclul III
Chestionar cu subiecte de admitere la studii superioare de doctorat, cilul III
 
Organizarea/desfăşurarea studiilor superioare de doctorat
Profilul Drept penal 554
Plan de învăţământ specialitatea 554.01 - Drept penal şi execuţional penal
Plan de învăţământ specialitatea 554.02-Criminologie
Plan de învăţământ specialitatea 554.03 - Drept procesual penal
Plan de învăţământ specialitatea 554.04 - Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
Orarul lecţiilor în cadrul studiilor superioare de doctorat Profilul Drept penal
Calendar academic promoţia 2017
Calendar academic promoţia 2018
Calendar academic promoţia 2019
Lista studenţilor-doctoranzi 2017-2018
Lista studenţilor-doctoranzi 2018-2019
Lista studenţilor-doctoranzi 2019
 
Profilul Drept public 552
Plan de învăţământ specialitatea 552.02 - Drept administrativ
Plan de învăţământ specialitatea 552.04 - Drept funciar şi al mediului
Plan de învăţământ specialitatea 552.07 - Drept contravenţional
Orarul lecţiilor în cadrul studiilor superioare de doctorat. Profilul Drept public
Calendar academic promoţia 2017
Calendar academic promţtia 2018
Calendar academic promoţia 2019
Lista studenţilor-doctoranzi 2017-2018
Lista studenţilor-doctoranzi 2018-2019
Lista studenţilor-doctoranzi 2019
 
Conducători de doctorat
Lista conducătorilor de doctorat
Lista publicaţiilor conducătorilor de doctorat
 
Cadrul legal al Şcolii Doctorale
Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat în cadrul Şcolii doctorale
Metodologia privind desemnarea membrilor consiliului ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI
Ghid de redactare a tezei de doctorat şi al rezumatului
Contract-cadru de studii superioare de doctorat
 
Acte normative tranzitorii
Regulament cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului ştiinţific în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI