Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept: Candidat: Pohilă Oleg Conducător științific: Larii Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 554.02-142 din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI Tema tezei: Analiza criminologică și prevenirea infracțiunilor de exploatare sexuală a femeilor și copiilor Specialitatea: 554.02 - Criminologie Data: 26 februarie 2020 Ora: 14.00 Local: Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, sala de conferințe, str. Gh. Asachi 21 Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI și pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).