La data de 18.06.2019 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc şedinţa de bilanţ cu privire la activitatea Asociaţiei Absolvenţilor Academiei de Poliţie „ACAPOLIS”.
Lucrările şedinţei au început cu anunţarea unui minut de reculegere în memoria absolvenţilor şi a profesorilor Academiei, inclusiv a primului rector (comandant) al instituţiei Tudor Roşca, care s-au stins din viaţă. În mesajul său de deschidere a şedinţei, preşedintele ACAPOLIS, Simion Carp, a accentuat rolul Asociaţiei în susţinerea absolvenţilor Academiei, necesitatea menţinerii unor legături strânse cu instituţia absolvită şi colectivul acesteia, promovarea continuă a valorilor naţionale şi a celor general umane, dezvoltarea patriotismului etc. De asemenea, au fost aduse la cunoştinţă principalele realizări pe care le-a avut Asociaţia de la înfiinţarea ei, inclusiv cele din perioada anului trecut, precum şi perspectivele acesteia pentru viitor.
În continuare, mai mulţi reprezentanţi ACAPOLIS participanţi la şedinţă au scos în evidenţă activitatea Asociaţiei focusată pe educaţia tinerei generaţii prin promovarea valorilor şi tradiţiilor naţionale, un rol aparte în acest sens având campaniile „Cunoaşteţi Eroii”, „Itinerar eroic”, „Valori naţionale în educaţia modernă” etc., lansate şi desfăşurate în peste 50 de instituţii publice din diferite raioane şi localităţi ale ţării.
Totodată, în legătură cu acumularea mai multor materiale tematice importante în cadrul forului ştiinţific din 29 mai 2019, dedicat comemorării primului rector al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI – Tudor Roşca, s-a propus şi s-a votat unanim editarea acestora într-o culegere de articole. Tot în acest sens, reieşind din faptul că participanţii la forul menţionat au propus să fie înaintat un demers către administraţia publică locală în vederea denumirii unei străzi din mun. Chişinău în numele lui Tudor Roşca, membrii ACAPOLIS au susţinut această iniţiativă.
Pe ordinea de zi a şedinţei ACAPOLIS au fost creionate mai multe proiecte, inclusiv de cercetare pe baza unor materiale de arhivă, fiind evidenţiate şi unele perspective pentru anul 2020. Este vorba despre implicarea membrilor Asociaţiei în prilejuirea jubileului de 30 de ani de la fondarea Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, organizarea şi desfăşurarea unor conferinţe ştiinţifice în memoria renumiţilor profesori trecuţi în nefiinţă, precum Alexandru Borodac, Vasile Florea, Valentin Guţu ş.a., editarea diferitor cărţi, albume sau alte publicaţii tematice etc. De asemenea, a fost abordat rolul sportivilor de performanţă ce fac parte din ACAPOLIS, îndeosebi promovarea modului sănătos de viaţă în rândul tinerei generaţii.
La finalul şedinţei, au fost date citirii mai multor mesaje venite în adresa ACAPOLIS din partea unor absolvenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI stabiliţi cu traiul şi/sau cu activitatea profesională în străinătate. În mare parte, aceştia au salutat absolvenţii şi iniţiativele Asociaţiei, totodată menţionând faptul că studiile obţinute în cadrul Academiei le-au fost de un real folos în viaţa cotidiană.
 
P.S. De la înfiinţarea Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi până în prezent au absolvit această instituţie universitară de prestigiu peste 10 000 de persoane.