15.04.2021  Vizita de lucru a Ambasadorului Republicii Lituaniei în Republica Moldova la Academie


Astăzi, 15 aprilie 2021, conducerea Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, l-a primit în vizita de lucru pe E.S. Ambasadorul Republicii Lituania, la Chişinău, dl. Kęstutis Kudzmanas, în contextul finalizării proiectului UE Twinning.


09.04.2021  Iniţierea şi perfecţionarea nivelului de limbă engleză al angajaţilor MAI


În perioada 18.01 – 09.04.2021, în premieră, Departamentul limbi moderne din cadrul Direcției dezvoltare profesională a desfășurat cursuri de inițiere/perfecționare în domeniul limbii engleze pentru funcționari publici cu statut special/funcționari publici/civili, angajați în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și instituțiile din subordine.


30.03.2021  Ceremonia de finalizare a proiectului Twinning al UE


Proiectul Twinning al UE „Reforma instruirii inițiale și continue a sistemului poliției din Republica Moldova, Nr. de referință MD 15 ENI JH 01 17 (MD/32) a demarat pe data de 20 iulie 2018 cu o durată de 30 luni.


25.03.2021  Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu participare internaţională a studenţilor-doctoranzi: Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective, ediţia a III-a


La data de 25 martie 2021, Şcoala doctorală Ştiinţe penale şi drept public a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a organizat şi desfăşurat în regim online Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu participarea internaţională a studenţilor-doctoranzi: Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective.


23.03.2021  Academia “Ștefan cel Mare”, noul partener al Școlii de poliție din Lituania


În contextul colaborării polițienești internaționale, unul dintre obiectivile prioritare în activitatea Academiei “Ștefan cel Mare” îl constituie stabilirea și fortificarea parteneriatului cu instituțiile similare din UE, precum și promovarea imaginii pe plan internațional.


22.03.2021  Conferinţa criminologică interuniversitară cu genericul „Învăţământul şi cercetarea criminologică: aspecte naţionale şi regionale”


La 20 martie 2021 a avut loc conferinţa criminologică interuniversitară cu genericul „Învățământul și cercetarea criminologică: aspecte naționale și regionale” (în regim de videoconferinţă), organizată de către Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată în comun cu Academia „Ştefan cel Mare” a MAI.


22.03.2021  Lansarea monografiei „Căile de asigurare a constituționalității (legilor, acțiunilor, politicilor) în Republica Moldova”


Doctorul în drept Liliana Creangă, conferențiar universitar la catedra Drept public și securitate a frontierei, a elaborat, de curând, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI un important studiu monografic cu titlul „Căile de asigurare a constituționalității (legilor, acțiunilor, politicilor) în Republica Moldova”.